Edukacja jutra. Dziś.

Masz pytanie? Napisz!

kontakt@akademiavr.pl

Klasa integracyjna w wirtualnej rzeczywistości

Relatywnie często spływają do nas zapytania czy klasy integracyjne mogą brać udział w zajęciach Akademii VR. Odpowiadamy: jak najbardziej.  Akademię VR przeprowadziliśmy do tej pory dla klas integracyjnych, w których były m.in. dzieci autystyczne, na wózkach inwalidzkich, a nawet z porażeniem mózgowym. Oczywiście, każda klasa jest inna i warto przed zgłoszeniem się do nas przemyśleć czy każdy uczeń będzie mógł odpowiednio skorzystać z lekcji VR, a przy dzieciach z większymi deficytami rozwojowymi, nawet skonsultować się z lekarzem. Natomiast nasze dotychczasowe wnioski z zajęć VR z klasami integracyjnymi są bardzo pozytywne:  praktycznie wszyscy uczestnicy są aktywni i wychodzą zadowoleni, a nauczyciele nie mogą się temu nadziwić.

Co na to inne źródła?

Chcieliśmy sprawdzić, czy nasza obserwacja o potencjalnie pozytywnym wpływie wirtualnej rzeczywistości na uczniów “bardziej wymagających” zgadza się z tym, co twierdzą inne środowiska. Przeszukaliśmy internet skupiając się na kwestii użycia nowych technologii w pracy/terapii z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Spośród znalezionych informacji, przytoczymy dwie. Zdaniem coraz większej grupy badaczy “nowe technologie … przyczyniają się do osiągania postępów rozwojowych”(1). Badania potwierdzają także, że np. w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym wirtualna rzeczywistość poprawia również koordynację oko – ręka (2), tak ważną w codziennym życiu.  

Nasze doświadczenia z klasami integracyjnymi

Opiekunowie, którzy towarzyszą klasie integracyjnej, często dziwią się, że podczas lekcji Akademii VR prawie wszyscy uczniowie są aktywni, dobrze odnajdują się w nowej rzeczywistości, radzą sobie z wyznaczonymi zadaniami i pozytywnie odbierają to, co wokół nich się dzieje. Potwierdzeniem tych słów może być przykład  10-letniej dziewczynki z autyzmem, na co dzień zamkniętej w swoim świecie, a na naszych zajęciach zachowującej o wiele bardziej otwarcie. Uczestniczyła ona we wspólnych zabawach, oglądała z zainteresowaniem obrazy w goglach, na które żywo reagowała. Poza tym słuchała prowadzącego i parokrotnie nawiązywała z nim kontakt wzrokowy. Inny przykład stanowi chłopiec z Białegostoku z zaburzeniami lękowymi, bardzo przywiązany do swego pluszaka, niepewnie czujący się w nieznanych warunkach. W miarę upływu lekcji zaczynał wchodzić w interakcję z nauczycielem oraz z innymi dziećmi. Kilkanaście minut przed końcem zajęć odrzucił nawet swoją zabawkę. Zajęcia z użyciem wirtualnej rzeczywistości są niesamowicie atrakcyjne, przyciągają dziecięcą uwagę, wzbudzają zaciekawienie tematem i zachęcają do poznawania świata, zarówno w przypadku dzieci z trudnościami, jak i zdrowych. Być może w przyszłości będą wykorzystywane w codziennej pracy każdego nauczyciela klasy integracyjnej i pomogą rozwiązać wiele problemów.

 

(1)http://zdrowie.dziennik.pl/dziecko/artykuly/454958,nowe-technologie-w-diagnozie-i-terapii-dzieci-autystycznych.html

(2)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4540838/