Edukacja jutra. Dziś.

Masz pytanie? Napisz!

kontakt@akademiavr.pl

Aplikacje edukacyjne dla dzieci w wieku do lat 8

Istnieje wiele aplikacji adresowanych do grona najmłodszych odbiorców. Wszystkie są kolorowe i zachęcają do nauki przez zabawę, sprawiają, że korzystanie ze smartphona przez najmłodszych jest czymś więcej niż bezmyślnym klikaniem w ekran. Opisane poniżej aplikacje są jednymi z wielu, które warto poznać.

SENSORY BABY TODDLER LEARNING

Ta aplikacja jest zabawą sensoryczną w podwodnym świecie, która stymuluje motorykę oraz rozwój koordynacji rękaoko. Pomagają w tym kolorowe rybki oraz inne stworzenia morskie. Polecana jest dla każdego dziecka, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trudnościami w uczeniu się lub autyzmem.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SensoryPlayApps.SensoryFishFree 

PUZZLE DLA DZIECI

Aplikacja zawierająca setki obrazków do ułożenia o różnym poziomie trudności. Zapewnia doskonałą zabawę i pozwala na wielopoziomowy rozwój dziecka. Przede wszystkim rozwija zdolności analityczne, percepcję wzrokową, spostrzegawczość, koncentrację, zdolności motoryczne, ćwiczy cierpliwość oraz koordynację wzrokoworuchową, a także przygotowuje do nauki pisania i czytania.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodsofttech.puzzlesforkids

CZYTANIE I LITERY DLA DZIECI

Gra edukacyjna wprowadzająca młodego człowieka w świat liter i czytania. Pozwala na naukę w języku polskim i angielskim poprzez układanie wyrazów na różnym poziomie trudności. Ćwiczy spostrzegawczość, pamięć oraz umiejętność koncentracji na wykonywanym zadaniu. Przewiduje “nagrody” za prawidłowo wykonane polecenie np. grę muzyczną.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GalanteLabs.MixItFixItWordGame

MATEMATYKA GRY EDUKACYJNE

Aplikacja zachęcająca dzieci do nauki matematyki. Zapoznaje z liczbami oraz cyframi uczy ich pisowni i czytania. Rozwija spostrzegawczość, pamięć oraz umiejętność liczenia, dodawania, odejmowania i pisania po śladzie, a co za tym idzie, umiejętność logicznego myślenia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theappmedia.math.learning.games

 

Klasa integracyjna w wirtualnej rzeczywistości

Relatywnie często spływają do nas zapytania czy klasy integracyjne mogą brać udział w zajęciach Akademii VR. Odpowiadamy: jak najbardziej.  Akademię VR przeprowadziliśmy do tej pory dla klas integracyjnych, w których były m.in. dzieci autystyczne, na wózkach inwalidzkich, a nawet z porażeniem mózgowym. Oczywiście, każda klasa jest inna i warto przed zgłoszeniem się do nas przemyśleć czy każdy uczeń będzie mógł odpowiednio skorzystać z lekcji VR, a przy dzieciach z większymi deficytami rozwojowymi, nawet skonsultować się z lekarzem. Natomiast nasze dotychczasowe wnioski z zajęć VR z klasami integracyjnymi są bardzo pozytywne:  praktycznie wszyscy uczestnicy są aktywni i wychodzą zadowoleni, a nauczyciele nie mogą się temu nadziwić.

Co na to inne źródła?

Chcieliśmy sprawdzić, czy nasza obserwacja o potencjalnie pozytywnym wpływie wirtualnej rzeczywistości na uczniów “bardziej wymagających” zgadza się z tym, co twierdzą inne środowiska. Przeszukaliśmy internet skupiając się na kwestii użycia nowych technologii w pracy/terapii z dziećmi z deficytami rozwojowymi. Spośród znalezionych informacji, przytoczymy dwie. Zdaniem coraz większej grupy badaczy “nowe technologie … przyczyniają się do osiągania postępów rozwojowych”(1). Badania potwierdzają także, że np. w przypadku dzieci z porażeniem mózgowym wirtualna rzeczywistość poprawia również koordynację oko – ręka (2), tak ważną w codziennym życiu.  

Nasze doświadczenia z klasami integracyjnymi

Opiekunowie, którzy towarzyszą klasie integracyjnej, często dziwią się, że podczas lekcji Akademii VR prawie wszyscy uczniowie są aktywni, dobrze odnajdują się w nowej rzeczywistości, radzą sobie z wyznaczonymi zadaniami i pozytywnie odbierają to, co wokół nich się dzieje. Potwierdzeniem tych słów może być przykład  10-letniej dziewczynki z autyzmem, na co dzień zamkniętej w swoim świecie, a na naszych zajęciach zachowującej o wiele bardziej otwarcie. Uczestniczyła ona we wspólnych zabawach, oglądała z zainteresowaniem obrazy w goglach, na które żywo reagowała. Poza tym słuchała prowadzącego i parokrotnie nawiązywała z nim kontakt wzrokowy. Inny przykład stanowi chłopiec z Białegostoku z zaburzeniami lękowymi, bardzo przywiązany do swego pluszaka, niepewnie czujący się w nieznanych warunkach. W miarę upływu lekcji zaczynał wchodzić w interakcję z nauczycielem oraz z innymi dziećmi. Kilkanaście minut przed końcem zajęć odrzucił nawet swoją zabawkę. Zajęcia z użyciem wirtualnej rzeczywistości są niesamowicie atrakcyjne, przyciągają dziecięcą uwagę, wzbudzają zaciekawienie tematem i zachęcają do poznawania świata, zarówno w przypadku dzieci z trudnościami, jak i zdrowych. Być może w przyszłości będą wykorzystywane w codziennej pracy każdego nauczyciela klasy integracyjnej i pomogą rozwiązać wiele problemów.

 

(1)http://zdrowie.dziennik.pl/dziecko/artykuly/454958,nowe-technologie-w-diagnozie-i-terapii-dzieci-autystycznych.html

(2)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4540838/

Wirtualna rzeczywistość (VR) w edukacji

Wywiad z dr Wojciechem Siwakiem z Uniwersytetu w Białymstoku*

Do wspomagania nauki jakich przedmiotów według Pana powinien być wykorzystany VR?

Nie ma szczególnych wskazań odnośnie przedmiotów, do nauczania których powinien być wykorzystany VR. Jednak niektóre przedmioty są dziś lepiej oprogramowane i mają więcej wizualnych elementów do pokazania niż inne. Stąd też przez VR może być wspomagane nauczanie: geografii i nauki o środowisku (zdjęcia i filmy 360°), biologii (zdjęcia i filmy przyrodnicze w VR, symulacje budowy anatomicznej zwierząt, budowy roślin, etc.), fizyki i chemii (symulacja zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych).

Na poziomie elementarnym symulacje VR mogą rozszerzyć poznawanie zjawisk niedostępnych na co dzień, np. zjawisk przyrody (wybuchy wulkanów, loty w kosmos, zgłębianie oceanów, itp.), a także odległych miejsc – zabytków, pomników przyrody. Na pierwszym etapie poznawania VR zwykle korzysta się ze statycznych lokacji, nazywanych często „planszami”, czyli zdjęć 360°, pokazujących jakieś środowisko, które oglądamy rozglądając się dookoła.

Kolejny etap to oglądanie w goglach VR filmów 3D, w których uczestniczymy z możliwością rozglądania się wokół.

Na etapie zaawansowanym i polecanym zwłaszcza starszym uczniom, najciekawszym, ale i najbardziej drogim i skomplikowanym technicznie rozwiązaniem jest pełne VR z możliwością interakcji z symulacją, poprzez urządzenia takie jak kontrolery czy skanery ruchu. Takie rozwiązania, dostępne na urządzeniach Oculus Rift lub HTC Vive, pozwalają na w pełni interaktywną edukację. Można wtedy zagłębić się np. w wirtualnym laboratorium i symulować procesy chemiczne, wybierając probówki i odczynniki, obserwować zjawiska przez symulatory mikroskopów elektronowych, przesuwać planety na orbitach w symulacjach kosmosu. W programach artystycznych zaś na przykład malować w trójwymiarze własne obrazy, do których wnętrza można wejść, albo oglądać je ze wszystkich stron, jak rzeźby. Rynek edukacyjnych programów VR rozwija się bardzo dynamicznie i co kilka miesięcy pojawiają się nowe obszary zastosowań VR.

Jak VR jako zaawansowane narzędzie dydaktyczne Pana zdaniem wpływa na wyniki w nauce?

Zasadniczo podobnie jak inne media używane w edukacji, takie jak film, tv, wideo, multimedialne programy komputerowe. Plusem VR jest możliwość doświadczenia zjawisk i środowisk prawie jak w doświadczeniu realnym, stąd emocje związane z doświadczaniem VR mogą wpłynąć na lepsze zrozumienie zjawisk, procesów, a tym samym lepsze przyswojenie wiedzy. Niemniej, z uwagi na to, że VR jest nową technologią w edukacji, nie ma jeszcze obszernych wyników badań na temat jakości edukacji z wykorzystaniem VR.

Jak Pan zauważył, nie ma jeszcze obszernych wyników badań na temat jakości edukacji z wykorzystaniem VR, ale czy według Pana VR ma wpływ na np. szybkość uczenia się i trwałość zdobytej wiedzy?

Moim zdaniem nie, szybkość uczenia i trwałość zdobytej wiedzy zależy od procesów poznawczych i procesów optymalizacji informacji, a te można wspomagać przez inne techniki, jak np. nauka szybkiego czytania czy nauka zapamiętywania. W przypadku VR z pewnością pomaga ona rozwinąć orientację przestrzenną i osoby z dobrą orientacją przestrzenną i spostrzegawczością lepiej radzą sobie z treściami dostarczanymi przez VR.

Czy i jakie obszary rozwoju dziecka stymuluje technologia VR wg Pana? A może któreś hamuje?

Na pewno rozwija orientację przestrzenną, w pewnym wymiarze spostrzegawczość i zdolności motoryczne. Niemniej pojawiają się poważne badania, wskazujące iż tzw. tabletowe dzieci, a tym bardziej zanurzone w świat VR, tracą niektóre zdolności interakcji w świecie realnym, mają problemy z naśladowaniem ułatwiającym poznanie świata, ale także empatię i rozwój relacji interpersonalnych (w symulowanych środowiskach, jak gry komputerowe, symulacje 3D, aplikacje na smartfony i tablety niezbyt aktywnie pracują tzw. neurony lustrzane, odpowiadające m.in. za procesy naśladowania, które jest podstawą poznania i uczenia się). Dlatego korzystnym rozwiązaniem jest łączenie nauki przez symulację i sztuczne środowiska VR z edukacją w wymiarze realnym, czyli stosowanie metody edukacji hybrydowej, łączącej uczenie za pomocą technologii z żywym kontaktem z nauczycielem.

Czy technologia VR jest utrudnieniem czy ułatwieniem dla nauczyciela w jego pracy z dziećmi? Dlaczego?

Jak odpowiedziałem wcześniej, wiele zależy od nauczyciela. Technologia nie wyręczy go w pracy, i choć jest ułatwieniem, wymaga poznania jej przez nauczyciela, odpowiedniego doboru treści VR i połączenia ich z dyskusją, rozmową, analizą, która może odbywać się wirtualnie, przez czaty, fora, komunikatory, itp., ale powinna realizować się także w wymiarze fizycznym, w realnej przestrzeni klasy czy innego miejsca, w którym prowadzone są zajęcia. Jest to trudne, ale daje dobre efekty, zwłaszcza wobec młodych ludzi zanurzonych w świat nowych technologii, którzy oczekują nowych sposobów i wymiarów kształcenia, odpowiednich dla świata, w którym dziś żyjemy.

* Dr Wojciech Siwak – medioznawca, kulturoznawca, badacz zastosowań nowych technologii w edukacji i sztuce. Pracuje w Zakładzie Kulturoznawstwa na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Warsztat dla nauczycieli w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

   19 września 2017 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4 mieliśmy przyjemność poprowadzić warsztat  pt. “Wirtualna rzeczywistość, czym jest i jak wykorzystać w edukacji?”. Spotkanie było skierowane do nauczycieli klas 1 – 6 szkoły podstawowej, którzy interesują się wykorzystaniem nowych technologii w procesie nauczania.

   Gospodarz warsztatów, pani Katarzyna Gagan – konsultant ds. informatyki, powitała uczestników i wygłosiła słowo wstępne, wprowadzając obecnych w tematykę zajęć. Następnie, dzięki wystąpieniom prelegentów Akademii VR,  nauczyciele dowiedzieli się czym właściwie jest wirtualna rzeczywistość (VR), czym różni się od rozszerzonej rzeczywistości (AR), jak szerokie zastosowanie ma w różnych dziedzinach życia np.: w chirurgii, architekturze czy w ćwiczeniach wojskowych. Oczywiście punktem kulminacyjnym było omówienie możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji na przykładzie innowacyjnych projektów z całego świata, a także Akademii VR.

akademia VR CEN
Warsztaty dla nauczycieli w CEN, wrzesień 2017

Wirtualna rzeczywistość w edukacji

   Kolejnym etapem warsztatów było poprowadzenie jednej z lekcji Akademii VR, przez tutora – nauczyciela Akademii VR, który przedstawił informacje naukowe oraz ciekawostki ze świata wulkanów. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mieli możliwość stać się na chwilę uczniem szkoły podstawowej i przekonać się osobiście jak od strony praktycznej wyglądają zajęcia z wykorzystaniem sprzętu wirtualnej rzeczywistości. Mogli przeżywać te same wrażenia i emocje, które wywołuje lekcja VR wśród uczniów. Musimy przyznać, że grupa była bardzo grzeczna i aktywna podczas zajęć, każdy z nauczycieli zasłużył na 6 🙂

   Warsztaty zakończyły się podsumowaniem zdobytej wiedzy o wulkanach w formie… Kalamburów. Następnie posypały się pytania uczestników, na które prowadzący starali się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

       Wydarzenie spotkało się z zainteresowaniem nauczycieli o czym świadczyła pełna sala. Część pedagogów wyraziła chęć uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez Akademię VR ze swoimi klasami. Wierzymy, że główny cel warsztatów – przybliżenie wirtualnej rzeczywistości środowisku nauczycielskiemu oraz pokazanie, że lekcje z wykorzystaniem sprzętu VR, mogą być interesujące i zarazem wartościowe – został osiągnięty!

Edukacja w wirtualnej rzeczywistości na World Science Festival

Światowej klasy edukacja VR w naszym salonie w Białymstoku

world science festival - wirtualna rzeczywistość w edukacji
Wirtualna rzeczywistość w edukacji na World Science Festival

World Science Festival to jeden z największych festiwali nauki na świecie. Organizowany jest co roku w Nowym Jorku i odwiedzają go setki tysięcy gości z całego świata. Wydarzenie to samo w sobie jest niezwykłe i skupia na sobie uwagę mediów i środowiska naukowego, jednak w roku 2017 było wyjątkowe z dwóch powodów:

  •  Po raz pierwszy przeprowadzona została w ramach Festiwalu prelekcja w wirtualnej rzeczywistości.
  •  Uczestniczył w nim nasz salon 😀

Tak naprawdę oba powyższe punkty można połączyć w jeden, ponieważ mieliśmy ogromną przyjemność i zaszczyt współpracować z firmą Abelana VR, która stworzyła oprogramowanie na potrzeby prelekcji i zaprosiła nas do kooperacji. Ale nie tylko nas! Ostatecznie w wydarzeniu uczestniczyły salony z całego świata połączone w wirtualnej rzeczywistości zainteresowane tematyką edukacji VR. Obecni byli reprezentanci między innymi Kanady, Izraeal, Danii, Białorusi i Brazyli. A wśród nich dwie ekipy z Polski – Cybersowa i krakowski Headtrip.

Wykład w wirtualnej rzeczywistości

Brian Greene - edukacja vr - World Science Festival
Brian Greene – światowej sławy fizyk i popularyzator nauki.

Wykład w wirtualnej rzeczywistości prowadzony był przez Briana Greene – światowej sławy fizyka, jednego ze współtwórców World Science Festival. Przedmiotem wykładu było zobrazowanie koncepcji wielowymiarowości świata, niezatrzymujac się oczywiście na 3 wymiarach, ale idąc dalej w kolejne. Pomóc w tym miało niespotykane dotąd środowisko edukacyjne w wirtualnej rzeczywistości, w którym każdy z uczestników był obecny w formie humanoidalnego awatara. Siedzieliśmy w wirtualnej sali wykładowej i mieliśmy możliwość zarówno zadawania pytań prowadzącemu (oczywiście, gdy wyraził na to zgodę i zareagował na wyświetlający się nad awatarem znak zapytania), jak i tworzyć “wielowymiarowe” obiekty z użyciem kontrolerów HTC Vive. A gdy taki obiekt został już stworzony, mogliśmy nim manipulować, zmieniając jego parametry, a także… rzucić w innych uczestników zajęć lub prowadzącego 😀 Samo wrażenie uczestnictwa w wykładzie w wirtualnej rzeczywistości było wspaniałe, choć trwało dosyć krótko – około 45 minut. Miejmy nadzieję, że uda się je powtórzyć już przy okazji kolejnej edycji za rok.

To się dopiero nazywa edukacja przyszłości

Namiastkę tego wydarzenia dajemy na każdych zajęciach edukacyjnych dla szkół podstawowych Akademii VR, jednak tam koncentrujemy się na tematach bardziej przystępnych dla uczniów klas 1-6 🙂

Dla kogo są zajęcia w Akademii VR w Białymstoku?

Zajęcia w Akademii VR przeznaczone są do wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej oraz ich nauczycieli i opiekunów. Preferowany wiek to 6-12 lat, czyli klasy 1-6, bez względu na płeć, pochodzenie czy zainteresowania! Na nasze lekcje zapraszamy zarówno szkoły białostockie, jak również podbiałostockie – jednym słowem: wszystkie placówki edukacyjne zainteresowane wzbogaceniem zajęć szkolnych o nowe technologie i doświadczenia.

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jedna grupa/klasa powinna liczyć maksymalnie 30 osób. Przed zajęciami zostanie ona podzielona na dwa mniejsze zespoły np. 15-osobowe. Jeden z nich uczestniczy w lekcji na wybrany temat – dla przykładu – Wulkany, gdzie w goglach ogląda materiały edukacyjne w technologii VR (wirtualnej rzeczywistości). Drugi zespół w tym czasie korzysta z atrakcji w salonie VR “Cybersowa” – ogląda animacje i gra na konsolach HTC Vive. Po 45 minutach następuje zamiana między grupami. Pojedyncze zajęcia Akademii VR dla jednej klasy trwają 1,5 godziny i są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i rezerwacji terminu.

A co w trakcie zajęć robi nauczyciel szkolny?

Zachęcamy, aby nauczyciele oraz opiekunowie towarzyszący uczniom czynnie angażowali się w zajęcia – zwracali uwagę na zachowanie dzieci, oglądali razem z nimi przygotowane materiały, zadawali pytania lub na nie odpowiadali, brali udział w zabawach podsumowujących. Dlaczego? To świetnie integruje klasę i nauczyciela- VR łączy ludzi!

Aplikacja VR dla dzieci

Na rynku jest mnóstwo aplikacji VR, nie wszystkie jednak są przeznaczone dla dzieci. Jakie aplikacje polecają dla dzieci eksperci? Poniżej chcemy zaprezentować kilka bezpiecznych, ciekawych propozycji, które warto zobaczyć.

SITES IN VR

Aplikacja ta pozwala zwiedzać różne zakątki świata, gdzie znajdują się wspaniałe budowle, zabytki, parki oraz inne interesujące obiekty. Dzięki niej można np. zobaczyć jak wygląda piramida z zewnątrz, a także wejść do jej środka. Zdjęcia panoramiczne mają 360 stopni, co daje wrażenie realizmu, zupełnie jakby oglądający faktycznie był w danym miejscu tu i teraz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d

SEA HERO QUEST

Aplikacja, która nie tylko pozwala dziecku na zabawy z morskimi stworzeniami, ale także… Umożliwia pomaganie ludziom chorym na demencję! Na podstawie zachowań graczy podczas gry naukowcy anonimowo zbierają dane o ludzkiej orientacji w przestrzeni, aby stworzyć globalną bazę danych, która pomóc ma w badaniach nad w.w. chorobą.  A zatem, w trakcie kolekcjonowania rozgwiazd czy gonienia ośmiornicy można zarówno ćwiczyć swoją spostrzegawczość, jak i pomóc potrzebującym.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glitchers.catchhero

VR OCEAN AQUARIUM 3D

Gra umożliwiająca nurkowanie w głębinach oceanu. Podczas tej podwodnej podróży można poznać bliżej różne niesamowite stworzenia np. kolorowe, egzotyczne ryby, jak również zbadać wszelkie szczegóły dotyczące otoczenia, w którym żyją.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sculfa.vroceanaquarium

GADAJĄCA PANDA GRY DLA DZIECI

Ta aplikacja to gra z cyklu przygarnij wirtualne zwierzątko”. Trzeba zaopiekować się pandą o imieniu MO, która przygotowała zestaw ciekawych zadań do wykonania. Można przebierać ją w modne ubrania, karmić, kąpać, towarzyszyć jej np. w lekcjach tańca, a nawet urządzić jej mieszkanie. Najprościej mówiąc: należy zadbać o to, żeby była najedzona, wyspana, zdrowa i szczęśliwa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mytalkingpanda.virtualpet

PICQUICK AR VR 3D

Aplikacja łącząca tradycyjną kolorowankę z technologią AR (rozszerzonej rzeczywistości), VR (wirtualnej rzeczywistości) i 3D (obrazów trójwymiarowych). Polega na kolorowaniu obrazków, które po zapełnieniu wszystkich elementów barwami, ożywają i wówczas można je podziwiać w wersji animowanej w okularach VR lub w tablecie czy smartphonie (AR). Jest to doskonała zabawa dla całej rodziny.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Wow.PickQuick&hl=pl

 

Zastosowania VR w różnych dziedzinach

Technologia VR jest obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedziną informatyki, a wielu kojarzy się tylko z zabawą. Trzeba jednak wiedzieć, że wykorzystuje się ją w wielu sferach życia, nie tylko w rozrywce! VR także uczy, pomaga oraz ułatwia wykonywanie różnych czynności. Gdzie wobec tego stosowana jest technologia VR?

EDUKACJA.
VR wykorzystuje się do organizacji nauki i szkoleń, czyli w modnym obecnie e-learningu, w trakcie którego można zdobywać i uzupełniać wiedzę bez wychodzenia z domu. Poza tym powstają lekcje tematyczne, z wykorzystaniem gogli VR oraz obrazów 360 stopni. Dzięki nim można “przenieść się” w głębiny oceanu oraz obcować z jego mieszkańcami, zobaczyć z dużą dokładnością jak wyglądają poszczególne organy ludzkiego ciała czy zwiedzić wybrane miasto lub muzeum. Poza tym VR jest bardzo przydatny i coraz częściej stosowany w nauce języków obcych – taka nauka jest mniej stresująca i przyjemniejsza.

ARCHITEKTURA.
W tej dziedzinie VR pomaga stworzyć wirtualny model projektu budynku, pomieszczenia, danego wnętrza czy ogrodu. Umożliwia to wirtualne spacery np. po pokoju gościnnym, podczas których klient może zobaczyć jego wnętrze zanim jeszcze zostanie wybudowane: zadecydować o jego urządzeniu, dekoracji, ustawić wszystko według własnych upodobań… Taką usługę cechuje duża interaktywność, a to pomaga m. in. w sprzedaży nieruchomości i ułatwia wykonanie końcowego, idealnego projektu.

MARKETING.
Obecnie coraz częściej firmy chcące wypromować swój produkt inwestują w dobrą reklamę. Kampanie reklamowe wykorzystujące technologię VR przenoszą klientów w bajkowy świat doznań wzrokowych, smakowych, a nawet w wymiar zapachów. W wirtualnym świecie można np. nałożyć reklamowane buty sportowe (pomysł dla producentów takich butów!) i jako sławny piłkarz wykonywać w nich różne czynności, chociażby dryblować, strzelać gole… Albo przenieść się na znany wybieg dla modelek czy przeżyć ekscytującą jazdę samochodem sportowym lub saniami Św. Mikołaja….A to wszystko w tych jednych butach 😉

MEDYCYNA.
Jest to dziedzina, która bardzo chętnie korzysta z nowinek technologicznych, w tym z VR-u. Najczęściej ma on zastosowanie w rehabilitacji oraz terapii zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Leczy się w ten sposób stresy pourazowe, depresję, różnego rodzaju fobie np. arachnofobię, lęki, traumy oraz urazy fizyczne – niedowłady, trudności motoryczne związane z porażeniem mózgowym itp. Przeprowadzone badania wykazały, że korzystanie z urządzeń z technologią VR poprawia kontrolę nad własnym ciałem i umysłem, zwiększa sprawność motoryczną, polepsza percepcję oraz stymuluje organizm do działania. Do tej pory stworzono m. in.: urządzenie – platformę Mind Motion PRO – pomagające w rehabilitacji pacjentów po udarze, Virtual Reality Point Reduction – pomagające w leczeniu bólu ludziom po oparzeniach czy urządzenie do treningów dla dzieci z porażeniem mózgowym. Poza tym technologia VR jest szeroko stosowana przy organizacji szkoleń dla chirurgów, gdzie mając do dyspozycji wirtualny stół operacyjny i salę, mogą ćwiczyć zabiegi, doskonalić techniki pracy, przerabiać różne scenariusze wydarzeń oraz wymieniać się doświadczeniami…Bez konieczności obecności pacjenta.

WOJSKO.
Przy o wiele niższych nakładach finansowych, a takiej samej skuteczności, żołnierze mogą doskonalić swoje umiejętności techniczne, strategiczne i sprawnościowe. Trenują walkę, manewry, samokontrolę i sprawność na urządzeniach symulujących pole walki, lot samolotem, strzelanie itd. VR to dla nich istna kopalnia realistycznych doznań, które mogą się przydać podczas prawdziwej walki.

ARCHEOLOGIA.
Używając dronów, archeolodzy mogą zeskanować np. starożytne ruiny, jaskinię czy niedostępne miejsce, a następnie stworzyć wirtualny obraz badanego obiektu oraz szczegółowy plan jego badań bez narażania kogokolwiek na niebezpieczeństwo. Technologia VR zdecydowanie ułatwia tak trudną pracę.